ตารางเรียนของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม(เริ่มใช้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563)

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อัพเดต วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชั้นม.1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ชั้นม.2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
ชั้นม.3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10
ชั้นม.4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 (ด) 4/8 (พล)
      4/9 4/10 (อ) 4/10 (พืช) 4/11
ชั้นม.5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9
      5/10 (ทวิ) 5/10 (พืช)
ชั้นม.6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10